Nores er en medlemseid innkjøpsorganisasjon for hoteller og restauranter i Norge og Sverige, med et innkjøpsvolum på over 2,7 milliarder og rundt 1000 medlemmer.

Som medlem i Nores kan du oppnå betydelige besparelser. Ved å samle store volum oppnår vi svært gode priser og har erfarne rådgivere som kan hjelpe deg til å utnytte avtalene optimalt. I tillegg har vi spesielutviklede IT-løsninger som gjør det lett for deg å handle riktig.
Våre medlemmer er veletablerte og profilerte aktører, både enkeltbedrifter og kjeder.

“Nores - et godt verktøy”
«Som kjøkkensjef og ansvarlig for menyer, innkjøp og varekost så trenger man dyktige leverandører med gode betingelser for å levere et topp produkt. Man er også avhengig av å ha et godt verktøy for å få gode bestillingsrutiner, samt kalkulere retter og foreta varetelling for sikre seg gode marginer – alt dette finner jeg i Nores.»
Stig Drageide, kjøkkensjef på Hotel Continental i Oslo

Nores har avtaler med rundt hundre leverandører, innen mat, drikke, non food, utstyr, tekstiler og andre bransjerelaterte varer og tjenester. I tillegg til de store merkevareprodusentene, samarbeider vi også med mindre lokalbaserte nisjeprodusenter.