Miljø

For Nores og våre medlemmer er miljø en veldig viktig faktor. Derfor krever vi at alle leverandører og eventuelle underleverandører har en aktiv miljøprofil og et tiltaksprogram for miljø. Nores miljøprofil innebærer blant annet et løpende arbeid for å minske avfallsmengden, luftforurensningen, energiforbruket og vannforbruket. Nores administasjon er sertifisert med miljøfyrtårn.

nores-miljo1-1024x614.jpg

Leverandørkrav

Leverandøren skal organisere og drive sin virksomhet slik at eksisterende og fremtidige nasjonale og/eller internasjonale miljøkrav tilfredsstilles. Leverandøren må på oppfordring fremvise dokumentasjon på virksomhetens miljøarbeid. Alle varer skal være merket i henhold til norske og internasjonale miljøbestemmelser.

Leverandørretningslinjer

Leverandøren skal være medlem i returordningen «Grønt Punkt». De skal ta med emballasje i retur eller tilby en miljøvennlig løsning for medlemmene, herunder levering av varer i gjenbrukskasser. Leverandøren må avklare med mattilsynet hvilken retningslinjer som gjelder.

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot privat og offentlig sektor, særlig med vekt på små og mellomstore bedrifter. En Miljøfyrtårn-sertifisering hjelper din virksomhet med å skape en miljøvennlig drift og gi en tydelig og dokumentert miljøprofil.

Miljøfyrtårn tar for seg følgende miljøtemaer: Internkontroll HMS, arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp og materialbruk, avfalls- og utslippshåndtering, transport og klimaregnskap.

www.miljofyrtarn.no

Grønt punkt

Grønt Punkt Norge AS sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp. I tillegg drifter Grønt Punkt Norge AS innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong på vegne av Plastretur AS og Norsk Returkartong AS.

www.grontpunkt.no