Tid
Arrangement
Sted
22.04.2021

Bli med på en ny frisk i å KutteMatsvinnet i din bedrift!

Redusert matsvinn gir trippel gevinst. Forebygging av matsvinn gir trippel gevinst. Økt lønnsomhet for bedriften, redusert belastning på klima, og et tryggere matfat for en økende befolkning. Til sammen oppnådde deltakerne i KuttMatsvinn2020 en matsvinnreduksjon på 15 prosent eller 390 tonn, noe som tilsvarer 24 millioner kroner og 1400 tonn CO2 ekv.

Les mer
I din bedrift
Over hele landet,