Bli med på en ny frisk i å KutteMatsvinnet i din bedrift!

Redusert matsvinn gir trippel gevinst. Forebygging av matsvinn gir trippel gevinst. Økt lønnsomhet for bedriften, redusert belastning på klima, og et tryggere matfat for en økende befolkning. Til sammen oppnådde deltakerne i KuttMatsvinn2020 en matsvinnreduksjon på 15 prosent eller 390 tonn, noe som tilsvarer 24 millioner kroner og 1400 tonn CO2 ekv.

Mange av medlemmene våre var med på prosjektet, og nå vil vi gjerne ha med enda flere i videreføringen av arbeidet. Dere kan knytte dere kostandsfritt opp til vår avtale ved å signere vedlagte samarbeidsavtale. 

Som deltager får dere tilgang til nyttige verktøy for å komme i gang med KuttMatsvinn i egen bedrift, som f eks et e-læringskurs, ulike veiledere og grafisk materiell for bruk i kommunikasjon mot gjester og ansatte. Vi har også forhandlet en kampanje fra Culina på produkter for å veie matsvinnet. 

Matsvinnet i Norge skal halveres innen 2030, i tråd med FNs bærekraftmål og målsetningen. Bli med dere også for å nå målet!

Vedlagte samarbeidavtale returneres til inger@nores.no.

 Her kan du få mange gode tips til hvordan du kommer i gang med KuttMatsvinn. 

 

Tid

22.04.2021

Sted

I din bedrift

Over hele landet