Bli med på en ny frisk i å KutteMatsvinnet i din bedrift!

22. april inviterer Matvett til et oppstarts-webinar. Nå inviterer vi alle aktører som har inngått intensjonsavtale med Matvett til et webinar for å gi inspirasjon til hvordan dere kan komme i gang og med deling av beste praksis fra bransjen. Webinaret vil være en fin anledning til å få inspirasjon og til å lykkes med gode tiltak som både fører til økt lønnsomhet, bedre klima- og miljø og fornøyde ansatte.

Redusert matsvinn gir trippel gevinst

Forebygging av matsvinn gir trippel gevinst. Økt lønnsomhet for bedriften, redusert belastning på klima, og et tryggere matfat for en økende befolkning.
Til sammen oppnådde deltakerne i KuttMatsvinn2020 en matsvinnreduksjon på 15 prosent eller 390 tonn, noe som tilsvarer 24 millioner kroner og 1400 tonn CO2 ekv.

Nores har blitt med på en ny bransjeavtale for en videreføring av arbeidet. Dere kan knytte dere kostandsfritt opp til denne avtalen. I etterkant av webinaret vil dere få tilsendt mer info om det. 
Som deltager vil dere få tilgang til masse nyttig verktøy for å komme i gang med KuttMatsvinn i egen bedrift. Som f eks et e-læringskurs for de ansatte, ulike veiledere og grafisk materiell for bruk i kommunikasjon mot gjester og ansatte. 
Webinaret vil være kl 13.00 og vare i ca en time. Meld deg på til inger@nores.no, så vil du få tilsendt nærmere program og lenke i forkant.

Velkommen på oppstarts-webinar!

Tid

22.04.2021

Sted

Digitalt på Teams

Oslo

Matvett