Kurs i KuttMatsvinn

Vi oppforder dere alle til å delta i KuttMatsvinn2020!

KuttMatsvinn2020 handler om å redusere matsvinnet med 20 prosent innen 2020 hos deltakende serveringssteder, og Nores har inngått avtale med Matvett om å delta i prosjektet. 


Alle medlemmene i Nores får gratis tilknytning til prosjektet via vår avtale. 
Tilslutningsavtale må inngås med Nores av hver enkelt bedrift, slik at dere får tilgang til verktøykasse med materiell og innlogging for å registrere måling av deres matsvinn. På knappen "tilslutning" under finner du et skjema for utfylling, som sendes til inger@nores.no. 

Hva går KuttMatsvinn2020 ut på? 
- Utvikling av felles verktøy for måling og rapportering
- Måling av matsvinn hos den enkelte aktør
- Bidrag til å etablere statistikk på matsvinn fra serveringsbransjen
- Utvikling av verktøy for opplæring av ansatte
- Felles grafisk profil og kommunikasjonsaktiviteter ut mot gjestene

Vi har satt opp kurs for opplæring, slik at dere kommer godt igang.
Disse kursene holdes av KIT-akademiet på vegne av Matvett. Nores og Matvett anbefaler en til to deltagere per bedrift, f eks daglig leder/direktør og kjøkkensjef. Det er viktig at dette prosjektet er godt forankret hos ledelsen i bedriften, slik at de som skal jobbe med det til daglig på kjøkkenet og i restauranten skjønner viktigheten av hvorfor det gjøres. Kanskje er det lurt å innføre noen egne intensiver for målingene. 

Husk at å kutte i matsvinnet gir også en betydelig gevinst i kroner! 

Dato og sted for kurs i KuttMatsvinn:
29. april - Bergen
7. mai – Oslo
13. mai – Molde

Ved ønske og behov vil vi også sette opp kurs på andre steder i landet etterhvert. 

Inkludert i kurset: Kursbevis, notatbok, penn, kaffe/te/vann, frukt og lunsj. I tillegg får deltagerne adgang til kursmateriell og kursplakater som de kan ha på sine egne arbeidsplasser.
Deltageravgift per person er opprinnelig kr 1150,-. 
Nores tar vel halve kostnaden per deltager, slik at deres pris per deltager er 550,-. 

Ta kontakt med inger@nores.no for påmelding og spørsmål. 

Sundvolden Hotel er godt i gang med prosjektet KuttMatsvinn2020. Se hva daglig leder Cecilie Laeskogen sier om deres erfaring. 
Vi har et ansvar i forhold til generasjonene etter oss å utnytte ressursene vi forvalter mest mulig bærekraftig. Innenfor matsvinn må målet være at vi ikke skal kaste spiselig mat – 0 svinn. Dette krever god kommunikasjon med gjestene våre, planlegging, fokus og riktig utstyr. Samt at vi har samarbeidspartnere som kan ta imot mat vi selv ikke klarer å anvende. Vi vil oppleve å stå igjen med spiselig mat, da gjestene selv bestiller og bestemmer en del mengder, særlig pausemat. Her er det viktig at vi bruker vår erfaring i samhandling med gjestene og blir kreative i forhold til hva vi tilbyr.