Nores personvernerklæring

Under kan du se vår personvernerklæring

Her kan du lese vår personvernerklæring

Dine rettigheter 
Du kan til enhver tid få innsyn i hvilke opplysninger vi har lagret om deg, og har rett til å be oss endre og/eller slette data om deg så fremt vi ikke er forpliktet til å oppbevare disse i henhold til gjeldende lovgiving eller andre forpliktelser vi har. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du har rett til å trekke tilbake samtykker du har gitt oss. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter om personopplysninger vi har lagret om deg, send oss dine krav pr. epost – nores@nores.no 

Endringer i erklæringen 
Dersom vi gjør endringer i personvernerklæringen legger vi ut den reviderte versjonen her med en oppdatert revisjonsdato. Vi oppfordrer deg til å se igjennom erklæringen regelmessig. Dersom større endringer finner sted vil du bli varslet om dette.
For spørsmål og henvendelser angående denne erklæringen, ta kontakt med oss på:

Nores SA 
Drammensveien 127 
0277 Oslo 
nores@nores.no 
22 12 10 70