Personvern

Hva er GDPR? GDPR står for General Data Protection Regulation, rett og slett personvernregler som skal beskytte deg som privatperson. GDPR er de nye felleseuropeiske (inkludert EØS-landene) og harmoniserte bestemmelsene vedrørende behandling og vern av personopplysninger. I Norge har vi lenge hatt lov og forskrift om personopplysninger, men nå vil det være like regler for alle borgere innenfor felleskapet. De samme kravene vil gjelde for dem som behandler personopplysninger om EU/EØS borgere enten de er lokalisert innenfor eller utenfor EU og EØS.

Her kan du lese vår personvernerklæring

Dine rettigheter 
Du kan til enhver tid få innsyn i hvilke opplysninger vi har lagret om deg, og har rett til å be oss endre og/eller slette data om deg så fremt vi ikke er forpliktet til å oppbevare disse i henhold til gjeldende lovgiving eller andre forpliktelser vi har. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du har rett til å trekke tilbake samtykker du har gitt oss. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter om personopplysninger vi har lagret om deg, send oss dine krav pr. epost – nores@nores.no 

Endringer i erklæringen 
Dersom vi gjør endringer i personvernerklæringen legger vi ut den reviderte versjonen her med en oppdatert revisjonsdato. Vi oppfordrer deg til å se igjennom erklæringen regelmessig. Dersom større endringer finner sted vil du bli varslet om dette.
For spørsmål og henvendelser angående denne erklæringen, ta kontakt med oss på:

Nores SA 
Drammensveien 127 
0277 Oslo 
nores@nores.no 
22 12 10 70