Vi fortsetter arbeidet med Kutt Matsvinn mot 2030, bli med!

Sammen med flere andre i bransjen og Matvett er vi med på å lede arbeidet videre med å kutte matsvinn i serveringsbransjen. Vi er veldig glade for at vi nå er i gang med dette arbeidet igjen, og håper alle våre medlemmer vil jobbe sammen med oss for å nå målet om å halvere matsvinnet frem mot 2030. Ingen lett sak nå som bedriftene må stenge ned på kort varsel, men når bransjen er oppe og står igjen for fullt skal vi være godt rustet. Bildet er fra  møte i bransjeutvalget for "KuttMatsvinnServering" som ble konstituert på Teams.

https://www.matvett.no/.../serveringsbransjen-fortsetter...

Bli med på en ny frisk i å KutteMatsvinnet i din bedrift! 

Redusert matsvinn gir trippel gevinst
Forebygging av matsvinn gir trippel gevinst. Økt lønnsomhet for bedriften, redusert belastning på klima, og et tryggere matfat for en økende befolkning.
Til sammen oppnådde deltakerne i KuttMatsvinn2020 en matsvinnreduksjon på 15 prosent eller 390 tonn, noe som tilsvarer 24 millioner kroner og 1400 tonn CO2 ekv.

Nores har blitt med på en ny bransjeavtale for en videreføring av arbeidet. Noresmedlemmer kan knytte seg kostnadsfritt opp til denne avtalen, men må skrive en tilslutningsavtale slik at man viser at man forplikter seg til å jobbe aktivt med å kutte matsvinnet i sin bedrift. 
Som deltager vil dere få tilgang til masse nyttig verktøy for å komme i gang med KuttMatsvinn i egen bedrift. Som f eks et e-læringskurs for de ansatte, ulike veiledere og grafisk materiell for bruk i kommunikasjon mot gjester og ansatte. 

Ta gjerne kontakt med markedsansvarlig i Nores, Inger M.Voie på inger@nores.no for mer informasjon.