Bærekraft og samfunnsansvar

For Nores og våre medlemmer er miljø en veldig viktig faktor. Derfor krever vi at alle leverandører og eventuelle underleverandører har en aktiv miljøprofil og et tiltaksprogram for miljø. Nores miljøprofil innebærer blant annet et løpende arbeid for å minske avfallsmengden, luftforurensningen, energiforbruket og vannforbruket. Nores administasjon er sertifisert med miljøfyrtårn (resertifisert i 2021). 

Siden 2012 har Nores og flere av våre leverandører vært med å bidratt til bistandsorganisasjonen Solvatten. En svensk innovasjon som varmer opp vann og rengjør det ved hjelp av sollyset. 

Verktøy for vårt felles bærekraftsarbeid
Nores har flere gode samarbeidspartnere som våre medlemmer kan benytte som hjelpemidler i vårt felles bærekraftsarbeid.

nores-miljo1-1024x614.jpg

Leverandørkrav

Leverandøren skal organisere og drive sin virksomhet slik at eksisterende og fremtidige nasjonale og/eller internasjonale miljøkrav tilfredsstilles. Leverandøren må på oppfordring fremvise dokumentasjon på virksomhetens miljøarbeid. Alle varer skal være merket i henhold til norske og internasjonale miljøbestemmelser.

Leverandørretningslinjer

Leverandøren skal være medlem i returordningen «Grønt Punkt». De skal ta med emballasje i retur eller tilby en miljøvennlig løsning for medlemmene, herunder levering av varer i gjenbrukskasser. Leverandøren må avklare med mattilsynet hvilken retningslinjer som gjelder.

Factlines –digitalt rapporteringssystem for bærekraft
Nores har avtale med Factlines, som er et digitalt rapporteringssystem som gjør oppfølgingen av leverandørenes arbeid med bærekraft og sertifiseringer enklere. Medlemmene våre får årlig tilgang til en rapport over alle våre leverandørers sertifiseringer, noe som vil underlette deres eget sertifiseringsarbeid.
Bekreftelse leverandørkjedeoppfølgning 2020.

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot privat og offentlig sektor, særlig med vekt på små og mellomstore bedrifter. En Miljøfyrtårn-sertifisering hjelper din virksomhet med å skape en miljøvennlig drift og gi en tydelig og dokumentert miljøprofil.

Miljøfyrtårn tar for seg følgende miljøtemaer: Internkontroll HMS, arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp og materialbruk, avfalls- og utslippshåndtering, transport og klimaregnskap.
Nores Miljøfyrtårnsertifisering 2021

www.miljofyrtarn.no

Grønt punkt

Grønt Punkt Norge AS sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp. I tillegg drifter Grønt Punkt Norge AS innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong på vegne av Plastretur AS og Norsk Returkartong AS.

www.grontpunkt.no

Matvett - KuttMatsvinn2020

Nores har avtale en med Matvett som gjør at alle Nores medlemmer kan knytte seg kostnadsfritt til prosjektet KuttMatsvinn2020.  Prosjekter er forlenget ut 2020.
Under 2019 har medlemmene fått mulighet til å delta på kurs i regi av Nores og Matvett i hvordan de kan komme i gang med dette arbeidet, og hvilke hjelpemidler som ligger i prosjektets verktøykasse. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til være med, slik at vi i fellesskap når målet.

«Det er gledelig at Nores har signert avtale med KuttMatsvinn2020. Dette betyr mange nye spennende aktører med på laget som skal jobbe med å kutte matsvinnet sitt med 20 prosent innen 2020», sier Matvett.
«Tallene viser at det årlig kastes ca. 18 000 tonn nyttbar mat fra norske hoteller, restauranter og kantiner, og effekten ved å redusere dette matsvinnet er stor, både for bedriftenes lønnsomhet, fotavtrykk i form av CO2-utslipp og ressursutnyttelse», sier Anne Marie Schrøder, kommunikasjonssjef i Matvett.

www.matvett.no

Verdimat

Som et hjelpemiddel i prosessen med å kutte matsvinnet har vi avtale med VERDiMAT, en markedsnøytral grossist med mål å bidra til mindre matsvinn gjennom samarbeid med produsent, grossist og kunde om salg av overskuddsmat. VERDiMAT ønsker å bidra til å tilgjengeliggjøre alle overskuddsvarer til restauranter, kantiner og kaféer, slik at varene kan bli spist og ikke kastet. Nores medlemmer har tilgang til disse varene gjennom Buy at Nores.

«Nores og deres medlemmer er viktige aktører i bransjen, og det å etablere en avtale med disse er en milepæl for VERDiMAT. Jeg ser virkelig frem til å starte opp det gode samarbeidet som vil være et veldig godt bidrag i kampen mot matsvinn. Per i dag er det ca 75 leverandører som benytter seg av VERDiMAT, og dette er voksende da de begynner å erfare hvordan dette reduserer deres respektive utfordringer med svinn, og da er det godt å ha med aktører som Nores på laget», forteller Lars-Kristian Leiro, daglig leder i VERDiMAT.

www.verdimat.no

Solvatten

Siden 2012 har flere leverandører i Nores vært med å bidratt til å distribuere Solvatten til mennesker som lever uten rent vann.
Frem til i dag så har samarbeidet bidratt til at over 30 000 mennesker har fått hjelp i mange år fremover.

Solvatten er en svensk innovasjon som varmer opp vann og rengjør det ved hjelp av sollyset. Beholderen rommer 10 liter og er lett å ta med seg og å bruke.

Gjennom samarbeid med lokale helsemyndigheter og hjelpeorganisasjoner så når Solvattenbeholderne frem til mennesker som lever uten rent vann i f eks Uganda og Kenya. 

For hver Solvattendunk vi kan gi, får en familie på 5-6 personer mulighet til å på egen hånd rense det vannet de bruker.

Vannrenseren
- Rent, varmt vann (opp till 75°C)
- En indikator viser når vannet er rent
- Gir opp til 40 liter per dag
- Enkel å ta vare på og å ta med seg
- Ingen filter som må byttes, ingen batterier eller tilsetninger behøves
- Holder lenge (7-10 år)

www.solvatten.org 

 

Matprisen

Som en del av vårt bærekraftsarbeid er vi en av samarbeidspartnerne til Matprisen www.matprisen.no.

Matprisen er en hyllest til bønder, produsenter, kokker og formidlere som tenker bærekraft og miljø når de jobber med mat. Til grunn for Matprisen ligger konseptet "Et bærekraftig måltid", og gjennom både prisutdeling og seminar skal vi hedre enkeltmennesker og virksomheter som bryr seg. Mennesker som setter økologi og bærekraft i fokus, og som bidrar til at det serveres flere bærekraftige måltider.