Bærekraft og samfunnsansvar

Nores og våre medlemmer jobber kontinuerlig med vårt bærekraftsarbeid. Vi krever at alle leverandører og eventuelle underleverandører har en aktiv miljøprofil og et tiltaksprogram for miljø. Nores miljøprofil innebærer blant annet et løpende arbeid for å minske avfallsmengden, luftforurensningen, energiforbruket og vannforbruket. Nores administasjon er sertifisert med miljøfyrtårn (resertifisert i 2021). 

Verktøy for vårt felles bærekraftsarbeid
Nores har flere gode samarbeidspartnere som våre medlemmer kan benytte som hjelpemidler i vårt felles bærekraftsarbeid.

nores-miljo1-1024x614.jpg

Leverandørkrav

Leverandøren skal organisere og drive sin virksomhet slik at eksisterende og fremtidige nasjonale og/eller internasjonale miljøkrav tilfredsstilles. Leverandøren må på oppfordring fremvise dokumentasjon på virksomhetens miljøarbeid. Alle varer skal være merket i henhold til norske og internasjonale miljøbestemmelser.

Leverandørretningslinjer

Leverandøren skal være medlem i returordningen «Grønt Punkt». De skal ta med emballasje i retur eller tilby en miljøvennlig løsning for medlemmene, herunder levering av varer i gjenbrukskasser. Leverandøren må avklare med mattilsynet hvilken retningslinjer som gjelder.

Factlines –digitalt rapporteringssystem for bærekraft
Nores har avtale med Factlines, som er et digitalt rapporteringssystem som gjør oppfølgingen av leverandørenes arbeid med bærekraft og sertifiseringer enklere. Medlemmene våre får årlig tilgang til en rapport over alle våre leverandørers sertifiseringer, noe som vil underlette deres eget sertifiseringsarbeid.
Bekreftelse leverandørkjedeoppfølgning 2020.

Miljøfyrtårn

Nores administrasjon er Miljøfyrtårseritfisert. Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot privat og offentlig sektor, særlig med vekt på små og mellomstore bedrifter. 

Miljøfyrtårn tar for seg følgende miljøtemaer: Internkontroll HMS, arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp og materialbruk, avfalls- og utslippshåndtering, transport og klimaregnskap.
Nores Miljøfyrtårnsertifisering 2021

www.miljofyrtarn.no

Grønt punkt

Nores er kontrollmedlem i Grønt Punkt.
Grønt Punkt Norge AS sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp. I tillegg drifter Grønt Punkt Norge AS innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong på vegne av Plastretur AS og Norsk Returkartong AS.
Nores kontrollmedlemsskap i Grønt Punkt
www.grontpunkt.no

Matvett - KuttMatsvinn2030

Matsvinnet i Norge skal halveres innen 2030, i tråd med FNs bærekraftmål og målsetningen. Bli med dere også for å nå målet!
Reduksjon av matsvinn gir trippel gevinst. Økt lønnsomhet for bedriften, redusert belastning på klima, og et tryggere matfat for en økende befolkning.
Til sammen oppnådde deltakerne i KuttMatsvinn2020 en matsvinnreduksjon på 15 prosent eller 390 tonn, noe som tilsvarer 24 millioner kroner og 1400 tonn CO2-ekvivalenter.
Mange av medlemmene våre var med på prosjektet, og nå vil vi gjerne ha med enda flere i videreføringen av arbeidet mot 2030. Nores medlemmer kan knytte seg kostandsfritt opp til vår avtale med Matvett ved å signere vedlagte samarbeidsavtale. 
Som deltager får dere tilgang til nyttige verktøy for å komme i gang med KuttMatsvinn i egen bedrift, som f eks et e-læringskurs, ulike veiledere og grafisk materiell for bruk i kommunikasjon mot gjester og ansatte. 
Nores er med i et bransjeutvalg som jobber med videreføringen av KuttMatsvinn for bransjen. 

www.matvett.no
Samarbeidsavtale KuttMatsvinn Nores 

Verdimat

Som et hjelpemiddel i prosessen med å kutte matsvinnet har vi avtale med VERDiMAT, en markedsnøytral grossist med mål å bidra til mindre matsvinn gjennom samarbeid med produsent, grossist og kunde om salg av overskuddsmat. VERDiMAT ønsker å bidra til å tilgjengeliggjøre alle overskuddsvarer til restauranter, kantiner og kaféer, slik at varene kan bli spist og ikke kastet. Nores medlemmer har tilgang til disse varene gjennom Buy at Nores.

«Nores og deres medlemmer er viktige aktører i bransjen, og det å etablere en avtale med disse er en milepæl for VERDiMAT. Jeg ser virkelig frem til å starte opp det gode samarbeidet som vil være et veldig godt bidrag i kampen mot matsvinn. Per i dag er det ca 75 leverandører som benytter seg av VERDiMAT, og dette er voksende da de begynner å erfare hvordan dette reduserer deres respektive utfordringer med svinn, og da er det godt å ha med aktører som Nores på laget», forteller Lars-Kristian Leiro, daglig leder i VERDiMAT.

www.verdimat.no

Solvatten

Siden 2012 har flere leverandører i Nores vært med å bidratt til å distribuere Solvatten til mennesker som lever uten rent vann.
Frem til i dag så har samarbeidet bidratt til at over 50 000 mennesker har fått hjelp i mange år fremover.

Solvatten er en svensk innovasjon som varmer opp vann og rengjør det ved hjelp av sollyset. Beholderen rommer 10 liter og er lett å ta med seg og å bruke.

Gjennom samarbeid med lokale helsemyndigheter og hjelpeorganisasjoner så når Solvattenbeholderne frem til mennesker som lever uten rent vann i f eks Uganda og Kenya. 

For hver Solvattendunk vi kan gi, får en familie på 5-6 personer mulighet til å på egen hånd rense det vannet de bruker.

Vannrenseren
- Rent, varmt vann (opp till 75°C)
- En indikator viser når vannet er rent
- Gir opp til 40 liter per dag
- Enkel å ta vare på og å ta med seg
- Ingen filter som må byttes, ingen batterier eller tilsetninger behøves
- Holder lenge (7-10 år)

www.solvatten.org 

 

Matprisen

Som en del av vårt bærekraftsarbeid er vi en av samarbeidspartnerne til Matprisen www.matprisen.no.

Matprisen er en hyllest til bønder, produsenter, kokker og formidlere som tenker bærekraft og miljø når de jobber med mat. Til grunn for Matprisen ligger konseptet "Et bærekraftig måltid", og gjennom både prisutdeling og seminar skal vi hedre enkeltmennesker og virksomheter som bryr seg. Mennesker som setter økologi og bærekraft i fokus, og som bidrar til at det serveres flere bærekraftige måltider.

Stiller oss bak Skifts Grønne Innkjøp

Skift og flere av medlemmene deres har jobbet frem 10 prinsipper for grønne innkjøp som alle virksomheter kan strekke seg etter, og Nores har signert på at vi stiller oss bak dette arbeidet. Grønne innkjøp gir en positiv påvirkning på klima, miljø og mennesker, og skaper grønn konkurransekraft.
Vi har satt opp en oversikt over hvordan de andre samarbeidsavtalene vi har på bærekraft kan hjelpe din bedrift til å jobbe med å stille seg bak de 10 prinsippene for Grønne Innkjøp.  
Skifts 10 prinsinner for Grønne Innkjøp

Buy at Nores - for styring og kontroll på dine innkjøp

E-handel gjennom vår nettportal Buy at Nores er et viktig virkemiddel for å sikre at man treffer bærekraftige valg, og gir god styring og kontroll på innkjøpene. I Buy at Nores har leverandørene merket varene med miljø og økologimerker slik at det skal bli enklere å handle riktig. 
I Buy at Nores ser du også ordrerabattstigen, som vil kunne bidra både som et økonomisk og miljømessig insentiv for bestillingene. 
Du har også tilgang til Menybank for kalkulering av retter, og det utvilkes en CO2-kalkulator.