Samfunnsansvar

For Nores og våre medlemmer er miljø en veldig viktig faktor. Derfor krever vi at alle leverandører og eventuelle underleverandører har en aktiv miljøprofil og et tiltaksprogram for miljø. Nores miljøprofil innebærer blant annet et løpende arbeid for å minske avfallsmengden, luftforurensningen, energiforbruket og vannforbruket. Nores administasjon er sertifisert med miljøfyrtårn (resertifisert i 2018). 

Siden 2012 har Nores og flere av våre leverandører vært med å bidratt til bistandsorganisasjonen Solvatten. En svensk innovasjon som varmer opp vann og rengjør det ved hjelp av sollyset. 

nores-miljo1-1024x614.jpg

Leverandørkrav

Leverandøren skal organisere og drive sin virksomhet slik at eksisterende og fremtidige nasjonale og/eller internasjonale miljøkrav tilfredsstilles. Leverandøren må på oppfordring fremvise dokumentasjon på virksomhetens miljøarbeid. Alle varer skal være merket i henhold til norske og internasjonale miljøbestemmelser.

Leverandørretningslinjer

Leverandøren skal være medlem i returordningen «Grønt Punkt». De skal ta med emballasje i retur eller tilby en miljøvennlig løsning for medlemmene, herunder levering av varer i gjenbrukskasser. Leverandøren må avklare med mattilsynet hvilken retningslinjer som gjelder.

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot privat og offentlig sektor, særlig med vekt på små og mellomstore bedrifter. En Miljøfyrtårn-sertifisering hjelper din virksomhet med å skape en miljøvennlig drift og gi en tydelig og dokumentert miljøprofil.

Miljøfyrtårn tar for seg følgende miljøtemaer: Internkontroll HMS, arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp og materialbruk, avfalls- og utslippshåndtering, transport og klimaregnskap.

www.miljofyrtarn.no

Grønt punkt

Grønt Punkt Norge AS sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp. I tillegg drifter Grønt Punkt Norge AS innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong på vegne av Plastretur AS og Norsk Returkartong AS.

www.grontpunkt.no

Solvatten

Siden 2012 har flere leverandører i Nores vært med å bidratt til å distribuere Solvatten til mennesker som lever uten rent vann.
Frem til i dag så har samarbeidet bidratt til at over 30 000 mennesker har fått hjelp i mange år fremover.

Solvatten er en svensk innovasjon som varmer opp vann og rengjør det ved hjelp av sollyset. Beholderen rommer 10 liter og er lett å ta med seg og å bruke.

Gjennom samarbeid med lokale helsemyndigheter og hjelpeorganisasjoner så når Solvattenbeholderne frem til mennesker som lever uten rent vann i f eks Uganda og Kenya. 

For hver Solvattendunk vi kan gi, får en familie på 5-6 personer mulighet til å på egen hånd rense det vannet de bruker.

Vannrenseren
- Rent, varmt vann (opp till 75°C)
- En indikator viser når vannet er rent
- Gir opp til 40 liter per dag
- Enkel å ta vare på og å ta med seg
- Ingen filter som må byttes, ingen batterier eller tilsetninger behøves
- Holder lenge (7-10 år)

www.solvatten.org